Çağrı Merkezi: 0 212 909 35 90 - 0 312 500 00 10

Tahribatsız Muayene

Tahribatsız Muayene NDT parçanın bütünlüğüne zarar vermeden yapılan muayenedir.

BAŞVURU ŞARTLARITahribatsız Muayene

ÖNEMLİ: ÇNAEM laboratuarlarına muayene ettirilmek üzere numune getiren müşteri konumundaki Kişi/Kurum/Kuruluşlar, ÇNAEM’in muayene başvuru ve örnek getirme şartlarını, mevcut ve gerekli gördüğünde değiştirebileceği rapor formatını, bildirilen muayene sürelerini ve mücbir sebeplerle gecikme olabileceğini, ölçümlemeye dayanan muayene sonuçlarını kabul eder.

NUMUNE KONTROL VE KABUL

Endüstri Biriminde yapılacak Tahribatsız Muayeneler için aşağıdaki prosedür uygulanır:

1- Müşteri, test ettireceği malzemeyi Endüstri Birimi’ne getirmeden önce, telefon veya faks yazısı ile talebini bildirir, tahribatsız testin yapılacağı malzeme hakkında bilgi verir.

Müşteri talebini telefonla bildirir ise tahribatsız test uzmanı, telefon bilgisini yeterli bulduğu takdirde muayene edilecek malzemenin muayene süresini ve ücretini müşteriye telefonla bildirir.

Müşteri talebini faksla bildirir ve faks yazısındaki bilgiler yeterli ise, muayene süresi ve ücreti hakkında bilgiler müşterinin talebine göre telefonla veya ilgili müdür yardımcısının imzasını taşıyan resmi yazı ile müşteriye bildirilir.

Telefon veya faksla gelen yazılı bilgiler yetersiz olursa, müşteriden malzemeyi Merkeze getirmesi talep edilir ve malzeme üzerinde doğrudan inceleme yapılarak, muayene ile ilgili bilgiler müşteriye bildirilir.

2- Müşteri görüşmek üzere veya test için malzeme teslim etmek üzere Endüstri Birimine giderken HKO’da Gizlilik Beyanını imzalamak ve Güvenlikten gerekli kontrolları yaptırarak ve kimlik kartı vererek “Ziyaretçi Kartı” alıp Merkez içinde kaldığı sürece bu kartı görünür şekilde taşımak zorundadır.

2- Muayene konusunda mutabakat sağlanırsa, müşteriden muayene ile ilgili bir talep yazısı ve ÇNAEM hesabına yatırdığı muayene ücretinin dekontu ile ÇNAEM Müdürlüğüne müracaat etmesi istenir.

3- Müşteri, müracaatını dilekçe ve dekont ile Hizmet Kayıt/Kabul Ofisine (HKO) yaptıktan ve buradan müracaat numarası (barkod) aldıktan sonra muayene edilecek malzemeyi ÇNAEM Endüstri Birimine bizzat getirir ve malzeme Endüstri Birimi elemanları tarafından teslim alınır. Numunenin teslim alındığına dair, müşteriye bir belge verilir.

4- Muayene Merkez dışında/müşterinin istediği yerde yapılacaksa, gerektiğinde NDT uzmanları tarafından yerinde inceleme yapılarak malzeme incelenir ve muayene şartları hakkında müşteriye sözlü bilgi verilir. Yerinde incelemeye gerek yoksa, müşteriden, muayene talebi yazısı ve ÇNAEM hesabına ödediği muayene ücretinin dekontu ile HKO’ya müracaat etmesi istenir.

5- Karşılıklı anlaşmadan sonra müşteri tarafından değişiklik istenirse, bu talep yazılı olarak alınır.

6- Değişiklik isteği Endüstri Birimi tarafından gelirse müşteri ile görüşülerek karşılıklı anlaşmaya varılır. Yapılacak değişiklik için müşterinin yazılı onayı istenir.

5- Merkezde veya Merkez dışında yapılan muayenelerin raporları, müşteri tarafından Hizmet Kayıt/Kabul Ofisinden teslim alınır. Müşterinin talebi halinde, raporlar müşteriye posta veya kargo ile de gönderilebilir.