Çağrı Merkezi: 0 212 909 35 90 - 0 312 500 00 10

Gözetim

İhtiyacın yada tedarik sürecindeki uygunluk gözetimi yapan kuruluş Bqcert'dir. Gözetim

Gözetim hizmetleri, bir ürün ya da ekipmanın uygun şartlarda temin edildiğinin onaylanması için, uzman teknik personel ve bağımsız firmalar tarafından müşteri adına gerçekleştirilen kontrol ve raporlama faaliyetidir.

Gözetim hizmetleri,  projelendirme, Satınalma, üretim planlama,  üretim, paketleme ve sevkiyat faaliyetlerini içeren alanlarda yapılabilir.

1.  SATIN ALMA AŞAMASINDA GÖZETİM HİZMETLERİ

Satınalma yapılmadan önce tedarikçilerin seçimi ve uygunluğunun gözetimi Satın alınan malzemelerin şartnamelere uygun uygunluğu, sevkiyat öncesi teslim alınması, paketleme ve yükleme faaliyetlerinin uzman kişiler tarafından gözetimi ve raporlanması

2.  ÜRETİM AŞAMASINDAKİ GÖZETİM HİZMETLERİ

Müşteri şartları, kalite planları ve bu planlarda referans verilen standartlara bağlı olarak, üretim ve imalat aşamalarının periyodik olarak takip edilmesi ve raporlanmasıdır.

Üretim aşamasında, üretimde kullanılan her türlü hammadde ve yardımcı malzemelerin kontrolü, üretime dahil olan personelin kalifikasyonu, üretimde kullanılan ekipman ve cihazların doğrulanması, ölçüm cihazlarının kalibrasyonu gibi bir çok noktada gözetim ve raporlama yapılarak üretimin sevkiyata kadar güvenli ve kontrollü bir şekilde yürümesi sağlanmış olur.

3.  SEVKİYAT AŞAMASINDA GÖZETİM HİZMETLERİ

Ürünlerin kalite, miktar, paketleme ve markalamasının teknik uzmanlarımız tarafından kontrol edilerek, müşteri tarafından belirlenen sözleşme ve sipariş şartlarına uygunluğu raporlanır. Böylece paketleme, sevkiyat koşulları kontrol edilerek, ürünün uygun şartlarda sevk edilmesi güvence altına alınmış olur.

4.  KALİTE GÖZETİMLERİ

Ürünün kalite şartlarına uygun olarak ölçüm ve test faal itlerinin uzman kişiler tarafından gözetimi ve raporlanması