Çağrı Merkezi: 0 212 909 35 90 - 0 312 500 00 10

Belgelendirme

BelgelendirmeBqcert müşteri talepleri doğrultusunda akredite veya akredite olmayan belgelendirmeler yapabilmektedir. ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO 27001, ISO 13485 standartlarında akredite olarak OHSAS 18001, ISO 10002, HALAL gibi standartlarda da akredite olmadan belgelendirme yapabilmektedir. OHSAS 18001, HALAL tipi standartlar her ne kadar uluslararası geçerliliğe sahip olmasa da genel kabul görmüş ve bilinen standartlar olması nedeniyle ihaleler için müşteriler tarafından talep edilmektedir. Belgelendirdiğimiz başlıca standartlar şunlardır.

 

 

Akredite belgelendirmeler, ilgili otoriteler (IAF-EA-TÜRKAK, ISO vs) tarafından belirlenmiş olan bir takım kurallar esas alınarak gerçekleştirilir. Bu süreçler tüm uygunluk değerlendirme kuruluşları için geçerlidir. Akredite olmayan belgelendirmeler için belirlenmiş bir kural yoktur, bu kuralları uygunluk değerlendirmesini yapan kuruluşlar belirler ve genelde diğer akredite standartlarda kullanılan yöntemler baz alınır. Bu süreçler her bir uygunluk değerlendirme kuruluşlarında farklılık arzedebilir.

Bir kuruluşun belgelendirilebilmesi için, belgelendirilmek istediği standarda sistem kurmuş ve uygulanıyor olması bir zorunluluktur. Sistem denetimlerinde Bqcert temel olarak sisteminin varlığını gösteren deliler arar ve bu deliler şunlardan oluşur: Dokümante edilmiş bir sistem, tutulan kayıtlar, gerçekleştirilmiş iç tetikler, gerçekleştirilmiş düzeltici ve önleyici faaliyetler, veri analizleri, yönetimin gözden geçirmesi. Eğer kuruluş bunları gerçekleştirmiş ve en az üç aylık sistem uygulanıyor ise belgelendirme veya diğer tekliklere girebilir.

Belgelendirme süreci

1-Bqcert ile müşterinin iletişime geçmesi ve talebini bildirmesi

2-Kuruluşun yasal statü, ürün/hizmet, iletişim ve çalışan bilgilerinin alınması

3-Müracaatın gözden geçirilmesi

4-Müşteriye teklifin sunulması

5-Sözleşmenin yapılması

6-Denetimin planlaması

7-1.Aşama denetimin yapılması

8-2.Aşama denetim yapılması

9-Belgelendirme komitesi kararı

10-Belgenin yayınlanması